En aquesta secció mostrem algunes dades estadístiques del club.

En primer lloc una gràfica que indica la progressió que duu el club pel que fa a nº de jugadors, una progressió que a dia d'avui (octubre 2019) ens segueix mantenint per sobre del centenar de llicències, que ens situa com uns dels clubs catalans amb més jugadors i jugadores.A continuació uns gràfics que mostren l'increment de nivell del club. Per representar aquest fet hem agafat la mitjana d'elo dels teòrics equips A i B de cada semestre (o sigui, suposant que els 10 primers jugadors de la llista formen l'equip A i els 10 següents formen l'equip B). Es pot apreciar clarament l'impuls que va suposar pel primer equip (i en menor mesura per la resta d'equips) l'arribada dels jugadors del ADAC (1r semestre de 2005) i també les incorporacions de l'Àlvar Alonso i l'Àlex Vidal (gener 2017).
(font: historial d'elos de la Federació Catalana d'Escacs.)